Inserció laboral

Servei d'Inserció Laboral

  • Presentació
  • Atenció a les persones
  • Atenció a les empreses
  • Enllaços d'interès
  • Contacte

Presentació
"Incorpora. Obra social La Caixa amb la integració laboral" és un programa d'inserció laboral amb l'objectiu d'esdevenir un pont entre les empreses i les persones amb dificultats d'accés a una feina.
A la província de Lleida el programa es denomina Incorpora Lleida i està format per Associació Antisida de Lleida, Prosec, Aspros, Salut Mental Ponent, Àspid, Cijca, Lleida Solidària MPDL, Reintegra i Creu Roja.
Aquest és un projecte totalment gratuït, tant per les persones com per les empreses. El seu objectiu és facilitar el procés d'incorporació al món laboral, contribuint a la recerca d'oportunitats d'inserció, a persones amb dificultats especials per accedir al mercat de treball. Mitjançant un procés personalitzat es vol garantir l'èxit, tant per la persona com per a l'empresa.
Per garantir l'èxit de la inserció, seguim una metodologia basada en l'assessorament a l'empresari i l'acompanyament del treballador, per part d'un inseridor/a laboral, al llarg del procés d'aprenentatge de les tasques i d'adaptació al nou entorn laboral, separant-se'n progressivament a mesura que augmenta l'adaptació del treballador. Les finalitats d'Incorpora són:

- L'articulació i organització d'una xarxa de suport a la inserció laboral de les persones.
- La col·laboració entre empreses, entitats i institucions per a augmentar les oportunitats d'inserció laboral dels destinataris, aplicant criteris de Responsabilitat Social Corporativa.
- El reciclatge laboral de les persones de forma estructura i individualitzada.
- L'oportunitat de difondre a les empreses les avantatges econòmiques i socials que es deriven al col·laborar al projecte.

 

Atenció a les Persones

Qui es pot acollir:
- Persones amb vih+ i/o malaltes de la sida, així com els seus familiars.
- Persones que han tingut o tenen problemes de toxicomanies.
- Persones que han treballat o treballen amb el sexe comercial.
- Persones que han estat o estan privades de llibertat.

Com s'hi accedeix:
- Per iniciativa pròpia.
- Per ser membres de les entitats que configuren Incorpora Lleida.
- Per derivació de professionals i institucions.

Passos fins a arribar a la inserció:
1- Fase d'acollida
- Acollida
- Realització d'entrevistes per a definir el perfil professional i l'itinerari a seguir.
- Formar part d'una borsa de candidats.

2- Fase d'inserció
- Suport i orientació laboral, revisant l'adaptació personal al nou lloc de feina, garantint una inserció de qualitat.

3- Fase de seguiment
- Seguiment i suport al treballador i a l'empresa una vegada iniciada una relació contractual, fins a fomentar-ne l'autonomia.

 

Atenció a les Empreses

Per què col·laborar amb Incorpora Lleida?
Les empreses contribueixen de manera decisiva a la creació de llocs de treball i esdevenen agents clau per la inserció sociolaboral de persones amb risc d'exclusió.
Cada cop més les empreses exerceixen la seva responsabilitat social assumint un major compromís amb la societat. Tota empresa, petita o gran, pot assumir-lo.
No sempre es tracta de fer coses noves, sinó de variar-ne d'altres per tal que les persones que tinguin més dificultat en la inserció laboral, puguin accedir al mercat de treball. Per això, el projecte Incorpora facilita aquesta tasca, amb l'assessorament a l'empresa i el seguiment al candidat/a.

Avantatges Incorpora:
- Servei gratuït, tant per a l'empresa com per a la persona atesa.
- Procés personalitzat que avalua les necessitats de l'empresa per trobar el millor candidat/a i assegurar-ne l'èxit. - Servei ràpid, eficient i de qualitat en la recerca del candidat idoni.
- Assessorament sobre ajuts, subvencions i incentius a la contractació (contractes especials, bonificació de la quota empresarial de la Seguretat Social, compliment de la LISMI).
- Acompanyament tant a l'empresa com al candidat per facilitar el procés d'inserció.
- Els seus productes i serveis adquireixen un valor afegit que el diferencien de la competència.

Responsabilitat Social Corporativa

La responsabilitat social corporativa (RSC) o responsabilitat social empresarial (RSE), es defineix com la contribució activa i voluntària per a la millora social, econòmica i ambiental per part de les empreses, amb l'objectiu d'augmentar el seu valor afegit i la seva situació competitiva i valorativa.
La RSC va més enllà del compliment estricte de la llei i les normes. És un conjunt de polítiques, pràctiques i programes basats en aspectes econòmics, socials i ambientals, dins la mateixa empresa, posant èmfasi en l'atenció a persones i les seves condicions de treball, així com la qualitat dels seus processos de producció. Les empreses se n'han adonat que aquestes pràctiques incrementen la seva productivitat i creen una imatge positiva de la companyia respecte la competència. Les principals responsabilitats ètiques de l'empresa amb els treballadors/es i la comunitat són:

. Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes.
. Crear riquesa de la manera més eficient possible.

. Respectar els drets humans amb condicions laborals dignes que afavoreixin la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors/es.
. Procurar la continuïtat de l'empresa i, si es possible, aconseguir un creixement raonable.
Incorpora actua com a eina facilitadora a l'empresa per incorporar aquesta responsabilitat a través de la contractació de persones que es troben o poden trobar-se en situació de risc d'exclusió social.

 

Enllaços d'interes

 

Contacta amb incorporalleida.org
Si vols conèixer més i millor el nostre recurs, no dubtis en fer-nos-ho saber. Posa't en contacte amb nosaltres; t'orientaren i assessorarem en el que et calgui.
Inseridora laboral
Adreça electrònica: ocupacio@incorporalleida.org

 


 

Horari dels centres

Alta Ribagorça
C/Canaleta, 11, El Pont de Suert
Dimarts, 10.00 a 13.00 h.- 16.30 a 19.30 h.
Divendres, 10.00 a 14.00 h.

Alt Urgell
Camí de la Palanca, s/n,
La Seu d'Urgell
Últim dijous de mes, 15.00 a 18.00 h.

La Noguera
Carrer Pintor Borràs, s/n, Edifici Lapallavacara, primera planta, Balaguer
Dijous, 17.00 a 19.00 h.

Pla d'Urgell
Carrer La Forestal B, 3
Mollerussa
Primer dilluns de mes, 16.00 a 19.00 h.

Segrià
C/ Nou, 14 baixos, Lleida
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.

973 26 11 11
consulta@antisidalleida.org

COL·LABORADORS

MEMBRES