Transparència

La transparència és:

  • Un valor que han de compartir totes les persones que confirmen una entitat.
  • Una actitud que han d'incorporar les persones que gestionen o tenen responsabilitats de comunicació.
  • Un principi que apliquem a la informació que explica com es governa i gestiona una entitat i que requereix uns coneixements per a ser aplicat.

La transparència és imprescindible per coherència amb la missió i els valors de les organitzacions socials.

Per tot això i seguint la normativa de la Llei de Transparència de Catalunya (article 2.a) apostem per oferir transparència al nostre web: acció proactiva de l'Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuació i de les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilin la participació en els assumptes públics.

Memòries

Auditories

Estatuts

Informació: Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadana Plural - UAB - http://labcompublica.com

Horari dels centres

Alta Ribagorça
C/Canaleta, 11, El Pont de Suert
Dimarts, 10.00 a 13.00 h.- 16.30 a 19.30 h.
Divendres, 10.00 a 14.00 h.

Alt Urgell
Camí de la Palanca, s/n,
La Seu d'Urgell
Últim dijous de mes, 15.00 a 18.00 h.

La Noguera
Carrer Pintor Borràs, s/n, Edifici Lapallavacara, primera planta, Balaguer
Dijous, 17.00 a 19.00 h.

Pla d'Urgell
Carrer La Forestal B, 3
Mollerussa
Primer dilluns de mes, 16.00 a 19.00 h.

Segrià
C/ Nou, 14 baixos, Lleida
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.

973 26 11 11
consulta@antisidalleida.org

COL·LABORADORS

MEMBRES