Socis

Totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les finalitats de l'Associació Antisida de Lleida poden pertàner a l'associació.

Els associats poden ser de diferents tipus:

 • Socis d'honor: aquelles persones anomenades així per la junta i ratificats per l'assamblea de socis per la seva tasca de suport a les finalitats i objectius de l'associació.
 • Socis de número: aquelles persones que es troben associades en el moment de la presentació dels estatuts i els que han anat sol·licitant el seu ingrés.
 • Socis protectors: aquelles persones o entitats que col·laborin amb els seus donatius o aportacions.
 • Socis adherits: aquelles persones amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys es poden beneficiar de totes les activitats de l'associació.

Els drets dels socis són:

 • Participar en les activitats de l'associació.
 • Gaudir dels beneficis i avantatges que l'associació pugui obtenir.
 • Participar en les assemblees.
 • Ser elector i elegible a tots els càrrecs directius, sempre i quan sigui major d'edat, no sigui personal assalariat de l'associació i tingui com a mínim un any d'antiguitat com a soci.
 • Estar assabentat de tots els acords i estratègies.
 • Suggerir activitats o millores de funcionament de l'entitat.
 • Ésser escoltat en els expedients de baixa.

Els deures dels socis són:

 • Complir els estatuts i acords dels òrgans de govern de l'associació.
 • Abonar les quotes que es fixin.
 • Assistir a les assemblees.
 • Contribuir amb el seu comportament al bon nom i prestigi de l'entitat.

Horari dels centres

Alta Ribagorça
C/Canaleta, 11, El Pont de Suert
Dimarts, 10.00 a 13.00 h.- 16.30 a 19.30 h.
Divendres, 10.00 a 14.00 h.

Alt Urgell
Camí de la Palanca, s/n,
La Seu d'Urgell
Últim dijous de mes, 15.00 a 18.00 h.

La Noguera
Carrer Pintor Borràs, s/n, Edifici Lapallavacara, primera planta, Balaguer
Dijous, 17.00 a 19.00 h.

Pla d'Urgell
Carrer La Forestal B, 3
Mollerussa
Primer dilluns de mes, 16.00 a 19.00 h.

Segrià
C/ Nou, 14 baixos, Lleida
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.

973 26 11 11
consulta@antisidalleida.org

COL·LABORADORS

MEMBRES