Línies estratègiques

Àmbit de sensibilització, prevenció i promoció per a la salut a la comunitat

 • L'adolescent, l'adult del futur
 • Servei d'Atenció a treballadors/es del sexe
 • Tots positius

Àmbit d'atenció a persones vih + i/o malaltes de sida

 • Foment per a la salut
 • Assessorament i suport social
 • Inclusió social
 • Inserció socio-laboral

Àmbit de cooperació internacional o per al desenvolupament

 • Coopera
 • Projecte Gabra

Àmbit de sensibilització, prevenció i promoció per a la salut a la comunitat

L'adolescent, l'adult del futur

 • Promoció de la salut a partir de les habilitat socials. Intervencions aplicades als/les adolescents de 3r d’ESO. Es treballen habilitats necessàries per treballar l’actitud crítica i responsable davant conflictes que sorgeixen en vers l’afectivitat i la sexualitat, afavorint l’adquisició de conductes lliures i responsables.
 • Fes-ho segur/a sense drogues i sense risc. Intervencions aplicades a joves, professionals de l’àmbit educatiu, pares i mares que proporcionen un espai de treball i reflexió sobre les relacions sexuals de risc i l’ús i abús de drogues. Potenciem habilitats socials que afavoreixen la presa de consciència sobre les pressions de l’entorn per consumir alcohol i assolir la responsabilitat sobre les conseqüències negatives, especialment amb les relacions sexuals de risc.
 • Nits segures. Punts informatius en espais d'oci, en coordinació amb els/les agents de joventut del territori per tal de reduir riscos.
 • Servei d'atenció al/la jove. Servei d'atenció personalitzada als/les joves menors de 30 anys entorn la sexualitat. Dispensació de material profilàctic, atenció en anticoncepció..

Més informació a la secció Joves.

Servei d'Atenció a treballadors/es del sexe

 • Risc Zero. Promoció i prevenció de la salut sexual a persones que es dediquen a la prostitució. Dispensació gratuïta de material profilàctic preservatius, atenció ginecològica, atenció personalitzada al punt de l'entitat, pisos i clubs.
 • Punt d’Atenció Únic per a treballadors/es del sexe. Tallers de promoció per a la salut; accés a recursos formatius, assessoria jurídica i serveis d’inserció laboral.

Tots positius

 • Detecció precoç VIH. Servei de detecció ràpida del vih i sífilis. Realització insitu de la prova dels anticossos contra el vih i de l’Antigen p24 en el cas que s’hagi tingut una conducta de risc.
 • Sensibilització a la població en general. Accions de sensibilització comunitària per tal de visibilitzar les accions que desenvolupa l’Associació com per afavorir la informació sobre el vih/sida i la prevenció de conductes de risc. Campanyes anuals: Dia 23 d’abril la Diada de Sant Jordi, Mitjans de maig el Dia memorial de la sida, Dia 20 d’octubre el Dia de la prova, Dia 1 de desembre el Dia Mundial de la sida. Campanyes puntuals: Nits de Festa en discotes o pubs, Festes Majors, Festes específiques.
 • Sida a les Terres de Ponent. Xerrades i tallers de prevenció de conductes de risc i informació sobre el vih/sida.
 • Escolta't. Servei d’atenció i assessorament confidencial i gratuït sobre sexualitat, afectivitat i informació sobre els diferents recursos socio-sanitàris existents en el territori.
 • En-tens. Servei d’atenció al col·lectiu LGTBI, per fomentar actituds saludables entorn la sexualitat.
 • VIH sense fronteres. Xerrades i tallers educatius i/o d’assessorament socio-sanitàri a la població nouvinguda i immigrada.

Àmbit d'atenció a persones vih + i/o malaltes de sida

Foment per a la salut

 • Fem salut. Sessions de teràpies naturals com flors de Bach i reflexoteràpia, per tal de d’afavorir l’adherència al tractament i millorar l’estat de salut. Més informació
 • Activa't. Sessions d’activitats recreatives i lúdiques amb la finalitat de d'aprofitar les hores d’oci i fomentar les relacions socials. Es desenvolupen acitivitats com manualitats, risoteràpia, ioga, esport i sortides lúdiques. Més informació
 • Informa ponent. Servei d’atenció psicològica en l'àmbit penitenciari.
 • Suport positiu. Atenció psicològica a persones i famílies amb VIH.

Assessorament i suport social

 • Assessora't. Servei d’atenció social i jurídic adreçat a persones seropositives i/o als seus familiars, per millorar la situació socio-personal i familiar. Oferiment, si cal, d’ajuts de primera necessitat, en l’àmbit de la salut, l’alimentació i l’habitatge.

Inclusió social

 • Pis d'acollida. Recurs que forma part del Servei de Recursos Assistencials per a persones amb vih/sida de Catalunya, amb la finalitat bàsica de millorar la salut i potenciar una inserció social i laboral en la mesura de les possibilitats de cada resident.
 • Pis de suport. Recurs per afavorir l’accessibilitat a un habitatge que, per motius socioeconòmics, no es pot  obtenir en el mercat immobiliari. 
 • Servei d’acompanyament a la vida autònoma. Servei per afavorir l’accessibilitat i/o manteniment a un habitatge digne. Pretén oferir un suport, un acompanyament i seguiment sobre el procés d’autonomia personal i social.

Inserció socio-laboral

 • Incorpora't. Projecte que té com a finalitat potenciar la inserció laboral a través de la vinculació i sensibilització empresarial per a persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Projecte Capacita’t. Projecte per afavorir la inserció laboral, formació i acompanyament en el procés de recerca de feina i suport en el manteniment del lloc de treball.

 • Projecte Cultiu positiu. Projecte amb l’objectiu de potenciar les habilitats i capacitats ocupacionals mitjançant el manteniment d’un hort. 

Àmbit de cooperació internacional o per al desenvolupament

Coopera. Servei de suport i prestació de servei a persones i/o entitatsque desenvolupen una tasca preventiva a un país del sud.

Projecte Gabra. Prevenció i promoció per a la salut en la capital de Bukro- zona Del Tigray- a EtiopiaDl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds
Dg

Horari dels centres

Alta Ribagorça
C/Canaleta, 11, El Pont de Suert
Dijous, 16.30 a 19:30 h.

Alt Urgell
Camí de la Palanca, s/n,
La Seu d'Urgell
Últim dijous de mes, 15.00 a 18.00 h.

La Noguera
Carrer Pintor Borràs, s/n, Edifici Lapallavacara, primera planta, Balaguer
Dijous, 17.00 a 19.00 h.

Pla d'Urgell
Carrer La Forestal B, 3
Mollerussa
Primer dilluns de mes, 16.00 a 19.00 h.

Segrià
C/ Lluís Besa, 17 baixos, Lleida
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.

973 26 11 11
consulta@antisidalleida.org

COL·LABORADORS

MEMBRES