Junta

Joan Fibla Palazón

President
Inici: 28-10-2015
presidencia@antisidalleida.org

Antònia Vega Gutiérrez

Tresorera
Inici: 28-10-2015
junta@antisidalleida.org

M. Carme Castillo López

Vocal
Inici: 28-10-2015
junta@antisidalleida.org

M. Blanca Maldonado Borràs

Secretaria
Inici: 17-07-2017
junta@antisidalleida.org

Joan Viñas Salas

Vocal
Inici: 17-07-2017
junta@antisidalleida.org

Joan Ramon Saura Aranda

Vocal
Inici: 28-10-2015
junta@antisidalleida.org

Nuria Barberà Rubió

Vicepresidenta
Inici: 28-10-2015
junta@antisidalleida.org

Mercè Birba Fonts

Vocal
Inici: 17-07-2017
junta@antisidalleida.org

L'Associació Antisida de Lleida està dirigida i administrada per una Junta Directiva formada per:

 • President/a
 • Sots-president/a
 • Secretari/a
 • Tresorer/a
 • Un mínim de 5 vocals

Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics i gratuïts. La duració dels càrrecs és de 2 anys. Els càrrecs poden ser reelegibles. La designació dels diferents càrrecs es fa mitjançant elecció per l'Assemblea General Extraordinària. Els membres de la Junta Directiva han de ser socis/es amb un any d'antiguitat com a mínim i el personal assalariat de l'Associació no podrà ser membre de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es reuneix de manera regular almenys amb una freqüència bimestral i, de manera extraordinària, a petició del president/a o del 20% dels seus membres.

Funcions de la junta:

 • Dirigir les activitats socials de l'associació.
 • Dur a terme la gestió econòmica i administrativa de l'associació.
 • Executar els acords de l'Assemblea General.
 • Elaborar el reglament intern.
 • Acceptar l'admissió de nous associats/des.
 • Anomenar les delegacions de funcions per a una determinada tasca de l'associació.
 • Qualsevol altra tasca que no sigui competència directa de l'Assemblea General.

Horari dels centres

Alta Ribagorça
C/Canaleta, 11, El Pont de Suert
Dimarts, 10.00 a 13.00 h.- 16.30 a 19.30 h.
Divendres, 10.00 a 14.00 h.

Alt Urgell
Camí de la Palanca, s/n,
La Seu d'Urgell
Últim dijous de mes, 15.00 a 18.00 h.

La Noguera
Carrer Pintor Borràs, s/n, Edifici Lapallavacara, primera planta, Balaguer
Dijous, 17.00 a 19.00 h.

Pla d'Urgell
Carrer La Forestal B, 3
Mollerussa
Primer dilluns de mes, 16.00 a 19.00 h.

Segrià
C/ Nou, 14 baixos, Lleida
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 14.00 h.

973 26 11 11
consulta@antisidalleida.org

COL·LABORADORS

MEMBRES